Back to Top

Radnja1: Ugrinovačka 116f, ZEMUN
Radnja2: Gandijeva 148a, TC Piramida, NBGD
KONTAKT / RADNO VREME

Amano shrimp

Amano shrimp

cena: 250,00
Šifra: K002

Caridina japonica ili Amano kozice (račići)
Caridina japonica je vrsta račića koja je više poznata među akvaristima zbog samog lidera u modernoj akvaristici Takashi Amana, koji je ovu vrstu račića među prvima nastanio u akvarijumima, odatle i potiče naziv Amano račići. Popularna je u biljnoj akvaristici, jer je veoma izdržljiv stanovnik svakog akvarijuma i u praksi se pokazalo da podnosi i lošije uslove vode, što ipak ne bi trebalo dozvoliti. Ana je poznati algožder i jede alge u nastajanju, ne dozvoljavajući im da se šire po akvarijumu. Ipak, zabeleženo je da Amano kozice usled gladi znaju da napadnu poneku mekolisnu biljku, kao što je Alternanthera. Što se tiče ishrane, jedu sve, počev od hrane za ribice do hrane specijalno napravljene za kozice poput Sera Shrimp Natural. Preporučeno je držati 1 Amano kozicu na svakih 10 litara vode, kako bi stigle da pojedu neželjene alge. Mogu opstati, pogotovo ženke jer su veće, i sa nekim agresivnijim ribama, ali će se vešto kriti, pa ih ipak treba držati u biljnim aquascape.rs akvarijumima. Za razliku od drugih kozica koje se razmnožavaju u akvarijumu, taj proces sa njima je drugačiji, te je jako mali broj ljudi sa ovih prostora uspelo u nameri da ih razmnoži, pa se one uvoze i tako dolaze u radnje, a u Akvarijum Centru su u redovnoj ponudi. 

Razlika između mužjaka i ženke ove vrste račića je očigledna ukoliko znate na šta treba da obratite pažnju. Mužjaci su manji u odnosu na ženke, narastu na veličinu od oko 3.5 cm, dok ženke narastu na veličinu od oko 5 cm. Telo mužjaka daleko više je providno, dok kod ženke to nije slučaj, njeno telo je naizgled "gušće" strukture takoreći neprovidno. Mužjaci imaju i braon tačke raspoređene sa strane duž tela što je još jedan od znakova koji nam pomaže da razlikujemo mužjaka od ženki. Kod ženki je ta šara u vidu kombinacije naizmenično raspoređenih crta-tačka-crta. Još jedna od karakterističnih razlika između mužjaka i ženki je i sama veličina abdomena (stomaka). Deo stomaka kod ženki se posebno razvija raste u peiodu kada ženka počinje sa nošenjem jajašaca. Cardina japonica u toku svog životnog veka nekoliko puta menja egzoskelet. Mladi račići promenu egzoskeleta vrše na svakih 4 do 7 dana, kako se razvijaju i rastu ovaj period se povećava na svakih mesec dana. Razlog za presvlačenje je taj da postojeći egzoskelet postaje premali za telo koje se razvija unutar njega. Koliko često će Cardina japonica da menja egzoskelet u mnogome zavisi i od temperature vode u kojoj borave, optimalna temperatura za njihov život se kreće u temperaturnom rasponu od 22 c do 27 C. Ženka C. japonica nosi jajašca pre aktuelne oplodnje. Onog momenta kada ženka C. japonica odluči da je spremna za oplodnju jajašaca ona počinje oslobađati feromone u vodu, na taj način šalje poruku mužjacima da je spremna za oplodnju jajašaca. Po oslobađanju feromona od strane ženke, mužjaci Caridina japonica započinju sa kretanjem po celoj površini akvarijuma bez vidljive zainteresovanosti za hranom ili za eventualnom opasnošću. Mnogi akvaristi koji se susreću sa novonastalom situacijom u akvarijumu na samom početku odgajanja C. japonica, u prvom momentu reaguju tako da ponašanje račića protumače kao loš kvalitet vode i samim tim i uznemirenost C. Japonica. Naprotiv to je loše tumačenje, to ponašanje se objašnjava kao način da mužjaci C. Japonica pokušavaju što pre da dođu do ženke koja ja poslala signale za spremnost za oplodnju. Mužjak koji stigne prvi do ženke i bude izabran sa njene strane, biva mu dozvoljeno da se popne na ženku i izvrši oplodniu jajašaca. Nekoliko dana nakon oplodnje ženka postavlja jajašca na donji deo svog tela u predelu stomaka. Ženka jajašca tu brižno čuva narednih 4 do 5 nedelja, količina jajašaca može da se kreće i do 400 kom. ili više. Kada se u jajašcima mogu primetiti formirane oči na sićušnim larvama, možemo da zaključimo da je izleganje iz jajašaca blizu. Iz mog iskustva prva jaja se izlegu nakon 10 do 15 dana po formiranju larvi. Iz jajašca se izležu sićušne larve veličine od 1 do 1,5 mm. Tek izlegnute larve ne smeju provesti više od 8 dana u svežoj slatkoj vodi iz razloga što larve svoj boravak moraju da provode u morskoj vodi saliniteta 35 ppt. Izlegnute larve moraju da provedu 30 do 60 dana u morskoj vodi pre nego što dožive potpunu transformaciju iz larvi u sićušne račiće. Nakon ovog provedenog perioda račići mogu biti premešteni u akvarijum sa slatkom vodom, gde nastavljaju svoj životni vek naredne 3 do 4 godine, koliko on iznosi ukoliko su svi uslovi zadovoljeni. Dobro je znati da su C. Japonica sposobne za  oplodnju i osnivanje legla već sa 6 meseci starosti.

Ribice za akvarijum

U našoj stalnoj prodaji su ribice za vaš akvarijum. Preko 300 vrsta ribica je za 12 godina rada prošlo kroz našu radnju, od toga mnogo retkih vrsta i prvi put uveženih u Srbiju. U ponudi koju vidite su opisi i onih vrsta koje nisu u stalnoj prodaji zbog nemogućnosti stalne nabavke, ali je u svakom trenutku bar 80 vrsta ribica na raspolaganju.

Zašto je kupovina u Akvarijum Centru dobar izbor ? Akvarijumi u kojima držimo ribice su relativno veliki, prosečna litraža je 200 litara. Za razliku od malih akvarijuma, veći prostor omogućuje najbolju kondiciju ribica koje će završiti i u vašem akvarijumu. A svakako ih je lepše videti u prostranom, nego skučenom prostoru, kao što ste već verovatno imali prilike da vidite. Ribice hranimo 2 puta dnevno, jednom kvalitetnom suvom hranom (Tetra diskus, Sera Flora Nature ili Sera Imuno Pro), a drugi put zamrznutom živom hranom. 

Dodaćemo da ribice iz sopstvene proizvodnje, kao i one koje nabavljamo od odgajivača puštamo u prodaju tek kad dostignu "nešto malo više" od standardne prodajne veličine, da se voda u svim akvarijumima menja jednom nedeljno trećina, te da se dvaput dnevno radi obavezno provera zdravlja svih ribica.

Naravno da se dese riblje  bolesti kao kod svakog živog organizma i takvi akvarijumi se stavljaju pod karantin, odakle nema prodaje i do 7 dana od izlečenja. Obezbedili smo kvalitetne velike Sera kese sa zaobljenim rubovima po dnu kese, kako se kupljene ribice ne bi povredile u transportu. Ribice mogu u transportnim kesama u koje ih pakujemo izdržati najmanje 24 sata.

Zato smo, kao i zbog kvalitetnog izbora, popularna destinacija za nabavku riba i za akvariste iz susednih zemalja pre svih iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Ribice ne šaljemo !

Ovo je pitanje koje svakodnevno dobijamo putem društvenih mreža. Nemoguće ih je slati kurirskim službama, zbog propisa o transportu životinja, kao što šaljemo svu ostalu opremu za akvarijume, uključujući i biljke za akvarijum. Ne šaljemo ni autobusom i sl, jednostavno politika firme je da, obzirom da se radi o životinjama, kupac treba da pogleda ono što kupuje. Kada kupite ribice, obratite pažnju na transport (da im ne padne previše temperatura), kao i na puštanje u akvarijum, a ta procedura ako je ne poznajete opisana je na samim transportnim kesama koje dobijate uz kupovinu.